Spesialist på brannsikkerhet på arbeidsplassen

Ta kontakt

Hvem vi er

Alarm & Sikkerhet AS er et spesialfirma
med hovedvekt på brannvern. Vi er i dag et godt team med bred kompetanse innen
brannforebyggende tiltak og beredskapsopplæring som kan være avgjørende for å redde liv og unngå større skader på arbeidsplassen.

Hva vi gjør

Vi bistår bedrifter og industri i brannforebyggende tiltak og opplæring som vil skape en tryggere og sikker arbeidshverdag for de ansatte. Vi tilbyr alt fra opplæring og utstyr
innen brannvern, evakuering og førstehjelp, til alarmsystemer og kameraovervåking.

Våre verdier

 Profesjonell trygghet
 Brukervennlig
 Funksjonell

Godkjenning og sertifisering

Alarm & Sikkerhet AS er sentralt godkjent som kursinstruktør innen


 Varme Arbeider
 Kategori Grønn

Kontakt oss

Dag Ove H.Olsen 

Daglig leder

 90 64 07 04 

  dag.ove@alarm-sikkerhet.com